«

»

maj 13 2024

25 – lecie Koła w Chełmnie

9 maja 2024 roku w Restauracji „Nad Jeziorem” Starogrodzkim Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Chełmnie obchodziło 25-lecie powstania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Koła oraz zaproszeni goście:
Starosta Chełmiński Pan Zdzisław Gamański,
Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie mł.bryg. Tomasz Guzek,
Z-ca D-cy JRG PSP w Chełmnie st.asp. Marcin Ziółkowski,
Prezes Zarządu Oddziału woj. kujawsko-pomorskiego ZEiRP RP nadbyg.w st.spocz. Tadeusz Milewski,
Prezes Honorowy Koła w Chełmnie kol. Edward Beska,
Komendanci w stanie spoczynku KP PSP w Chełmnie i licznie przybyli strażacy emeryci.
W dniu 19 lutego 1999r. z inicjatywy 19-tu emerytów odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie Koła. Wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Edward Beska, V-ce Prezes – Andrzej Zacharek, Sekretarz – Kwapis Józef, Skarbnik – Czesława Łuczaj. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Paczkowski. Od tamtej pory po dzień dzisiejszy staramy się integrować środowisko strażaków emerytów poprzez różnorodną działalność i pomoc w miarę możliwości w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.
Dla najstarszych i zasłużonych emerytów była okazja do wręczenia okolicznościowych podziękowań, otrzymali : kol. Edward Beska wraz z życzeniami i kwiatami od Starosty Chełmińskiego z okazji 94-tych urodzin; kol. Ryszard Kwela oraz Skarbnikowi Koła kol. Jerzy Jyrczenia.
Na Wniosek Koła w Chełmnie Prezydium Zarządu Głównego ZEiRP RP w Warszawie przyznało odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP” następującym osobom:
kol. Bogdanowi Utrata
kol. Bogumiłowi Zimmerman
kol. Januszowi Paczkowskiemu
kol. Januszowi Wojciechowskiemu
kol. Józefowi Kwapi
kol. Mariuszowi Drozdowskiemu
Okolicznościowe podziękowania wręczono Staroście Powiatowemu oraz Komendantowi Powiatowemu PSP. Koło na moje ręce otrzymało od Komendanta Wojewódzkiego i Zarządu Oddziału Wojewódzkie ZEiRP RP w Toruniu List Gratulacyjny z życzenia zaś od Starosty i Komendanta Powiatowego okolicznościowe statuetki na 25 – lecie Koła z życzeniami dalszej pracy na rzecz środowiska strażackich emerytów. Po części oficjalnej wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie które po powiększeniu zapełni ścianę w biurze Koła i zasiedliśmy do biesiadowania w miłej i wesołej atmosferze. Następne spotkanie we wrześniu z okazji pożegnania lata.

Prezes Koła Sławek Stefański