«

»

kwi 29 2012

Sprawozdanie z przebiegu III Plenarnego Posiedzenia IV kadencji

Sprawozdanie z przebiegu III Plenarnego Posiedzenia IV kadencji Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
Posiedzenie odbyło się we wtorek dnia 24 kwietnia 2012 r o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Brodnicy. Przybyłych członków Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół z województwa przywitał Komendant Powiatowy mł. bryg. mgr inż. Waldemar Szrul. Przedstawił charakterystykę powiatu oraz strukturę organizacyjną Komendy oraz Jednostki. Życzył owocnych obrad oraz ciekawego pobytu w Brodnicy.
Po otwarciu Posiedzenia głos zabrał Prezes Koła przy KM PSP w Grudziądzu Kol. Gerard Mroczyński, który poinformował o pogrzebie śp. ppłk. w st. spocz. Zenona Gonkowskiego byłego Komendanta Miejskiego a następnie Powiatowego wieloletniego członka Koła przy KM PSP w Grudziądzu oraz członka Komisji socjalnej przy KW PSP. W ochronie przeciwpożarowej pracował od 1945 roku. Jego pamięć uczczono minutą ciszy.
Przekazano także informację o śmierci kol. śp. Józefa Golińskiego – uczestnika I Zjazdu Krajowego ZEiRP RP dnia 3 i 4 grudnia 1995 r wybranego do Głównej Komisji Rewizyjnej.
Następnie głos zabrał Prezes ZW, który przedstawił sprawozdanie roczne z działalności K-P ZW za 2011 rok oraz sprawozdania Kół. Zarząd Wojewódzki odprowadził planowane składki do Zarządu Głównego mimo że część Kół nie uregulowała składek za 2011 r. Z wielkim żalem poinformował o konieczności wykreślenia z ewidencji Koła przy KP w Rypinie, które nie przejawia działalności. Poproszono Prezesa Koła przy KP w Lipnie o pomoc w reaktywowaniu Koła w Rypinie.
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił obszerny protokół z kontroli, jaką przeprowadziła Komisja w dniu 21 lutego 2012. Główne zalecenie Komisji to założenie konta bankowego dla ZW, co zostało wykonane dnia 28 marca 2012 roku.
Kol. Tadeusz Banach – członek Prezydium ZW omówił temat na czasie – rewaloryzacja emerytur w 2012 roku. Przedstawił wzór odwołania od decyzji Dyrektora ZER do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz tok postępowania, zgodnie z pismem Zarządu Głównego. Dokumenty te otrzymali prezesi Kół razem z zaproszeniem na posiedzenie.
Naczelnik Wydziału Kadr KW mł. bryg. mgr inż. Janusz Halak – Przewodniczący Komisji Socjalnej, przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Komisji, z wykorzystanych środków finansowych oraz zapoznał z „Planem podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów na 2012 rok”. Poinformował o decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP o zmianie obsługi administracyjnej Komisji, którą powierzono mł. asp. Violecie Paga. Wystąpienie Naczelnika zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem, wywołało szeroką dyskusję.
Prezes Koła przy KP PSP w Nakle n/N podziękował Komisji za skrupulatne rozpatrywanie i pomoc składającym wnioski.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił stan kasy oraz opłacalność składek członkowskich – wpłaty do ZW. Większość Kół spełniło obowiązek statutowy. Jednak są Koła, które tradycyjnie zalegają z wpłatami. Prowadzący obrady apelował do ich przedstawicieli o solidarne wypełnienie tego obowiązku. Kolega Ryszard poinformował o założeniu konta bankowego i możliwości dokonywania wpłat do banku, co ułatwia przekazywanie wszelkich należności.
Sekretarz ZW kol. Ewa Gołumska przekazała wszystkim zainteresowanym wydruki z adresem ZW, nazwą banku nr konta oraz numer REGON i NIP.
W-ce Prezes ZW kol. Andrzej Zmitrowicz omówił sprawy dotyczące kroniki Zarządu Wojewódzkiego, którą zamierza sporządzić w formie elektronicznej. Zwrócił się z prośbą o udostępnienie materiałów którymi dysponują Koła dla udokumentowania naszej historii i uchronienia przed zapomnieniem. Jest to bardzo istotny punkt naszej działalności szczególnie w obecnym okresie przygotowania do obchodów 20-lecia naszego Stowarzyszenia. Z wielkim zainteresowaniem będziemy oczekiwali na wyniki pracy kol. Andrzeja.
Na posiedzeniu podjęto uchwałę o włączeniu do składu Zarządu Wojewódzkiego kol. Zenona Gierszewskiego – przedstawiciela Koła przy KP PSP w Tucholi.
Następne posiedzenie odbędzie się jesienią 2012r. w Inowrocławiu, Gospodarzowi – Prezesowi Koła przy KM PSP Andrzejowi Zwierzyńskiemu życzono sił i pomysłów przy organizacji IV Posiedzenia.
Prezes Koła przy KP PSP w Brodnicy – kol. Ireneusz Kędziorski przedstawił skład osobowy Zarządu, oraz działalność Koła. W przerwie zaprezentował pomieszczenie, które aktualnie urządzane jest na potrzeby tut. Koła emerytów.
Komendant Powiatowy oprowadził uczestników posiedzenia po Komendzie i Jednostce RG oraz OSP i pomieszczeniach Zakładu Usługowego. Pieszo wyruszyliśmy na zwiedzanie Brodnicy, a szczególnie jej zbytków, których zachowało się dużo i są udostępnione dla zwiedzających. Dzięki położeniu miast, turyści określają Brodnicę mianem Bramy Mazur. Na naszej trasie poznaliśmy wieżę krzyżackiego zamku, której 196 schodów pokonała większość uczestników, skąd oglądaliśmy panoramę miasta. Tam przewodnik zapoznał nas z historią, tego 30 tysięcznego, leżącego nad rzeką Drwęcą miasta i jego najważniejszych zabytkach. Następnie spacerkiem przeszliśmy przez Mały Rynek do Muzeum i przez park wróciliśmy do Komendy. Pracowity dzień zakończyliśmy wspólnym posiłkiem.
W imieniu wszystkich uczestników Prezes ZW złożył serdeczne podziękowania Komendantowi Powiatowemu i Prezesowi Koła za udzieloną pomoc w organizacji III Plenarnego Posiedzenia.
Serwis fotograficzny kol. Andrzeja Zmitrowicza.
Obrady protokołowała kol. Ewa Gołumska.

Prezes
Włodzimierz Marasz