«

»

cze 26 2009

Rewaloryzacja – kolejny krok

Protest przeciw dalszej rządowej i parlamentarnej destrukcji emerytów.
Podczas Plenarnego Posiedzenia ZG ZEiRP RP, które odbyło się dnia 23 czerwca 2009 r w Szczecinie, Zarząd Główny wyraził podziękowania wszystkim, którzy podjęli trud zaprotestowania przeciw dalszemu ograniczaniu świadczeń emerytalnych. Stwierdził też, że dalsze odwoływanie się od wyroków sadowych wymaga fachowej obsługi prawnej oraz ponoszenia znacznych kosztów, na które nas nie stać. Dlatego zostanie wytypowanych w kraju 3 emerytów, którym zostanie udzielona pomoc w ponoszeniu kosztów sądowych aby doprowadzić sprawy do końca. Niezależnie od powyższego każdy może podejmować decyzje w własnym zakresie.
Sąd Okręgowy w Warszawie opłat nie pobiera. Natomiast ZER MSWiA wnioskuje o własne koszty, których Sąd może nie uwzględnić w całości lub w części. Wniosek o wycofanie swojego odwołania należy pisać do ZER MSWiA (informacje w ZER Wydział Prawny – tel. 022 602 84 81). Jeżeli nasze odwołanie wpłynęło już do Sądu, to wniosek o wycofaniu z podaniem nr sprawy określonej przez Sąd, należy skierować na adres Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społeczny Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa (nr sprawy można uzyskać w Sądzie pod nr tel. 022 440 70 82). Należy pamiętać, aby we wniosku zwrócić się także o zwolnienie z opłat.