«

»

mar 22 2010

Powiadomienie o organizacji VII Plenum

Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego dnia 16 marca 2010 r podjęto decyzję o organizacji VII Plenarnego Posiedzenia ZW z udziałem Prezesów Kół oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dnia 22 kwietnia 2010r. (czwartek) w Komendzie Powiatowej PSP w Golubiu Dobrzyniu. Zaproszenia zostaną wysłane pocztą.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz