«

»

mar 09 2014

Posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiego ZW

We wtorek, dnia 04 marca 2014r. o godz. 10.00 w Komendzie Wojewódzkiej PSP odbędzie się Posiedzenie Prezydium K-P ZW.
Tematy Posiedzenia:

  1. Sprawozdania za 2013 rok.
  2. Wnioski na odznaczenia.
  3. Organizacja VII Plenarnego Posiedzenia K-P ZW.
  4. Obchody XX lecia Związku EiRP RP.
  5. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020 – przyjętej przez Rząd 24 grudnia 2013r.

Serdecznie zapraszam członków Prezydium oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną.

Prezes
Włodzimierz Marasz