«

»

gru 19 2012

Nowe Koło w województwie

Z inicjatywy st. bryg. w st. spocz. Grzegorza Świątkowskiego, byłego Komendanta Miejskiego, zorganizowano zebranie założycielskie, na którym wybrano władze Koła przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.
Skład osobowy Zarządu przedstawia się następująco:

  1. Bartliński Sławomir – Prezes,
  2. Politowski Włodzimierz – V-ce Prezes,
  3. Zefert Janusz – Sekretarz,
  4. Niedzielski Jacek – Skarbnik,
  5. Łojewski Romuald – Członek.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

  1. Muszyński Zbigniew – Przewodniczący,
  2. Ryniec Stanisław – Z-ca Przewodniczącego,
  3. Szczupakowski Stanisław – Członek.

Na przedstawiciela do Zarządu Wojewódzkiego wybrano: Bartlińskiego Sławomira.
Za najpilniejsze zadanie do wykonania uznano zorganizowanie w grudniu spotkania wszystkich emerytów i rencistów z powiatu włocławskiego.
W zebraniu uczestniczył Prezes ZW Włodzimierz Marasz.
Gratulujemy Kolegom z Włocławka i życzymy sukcesów w realizacji zadań statutowych.

Zarząd Wojewódzki