«

»

lut 10 2010

Konkurs na najlepszą kronikę prowadzoną przez Koło i Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP

KONKURS KRONIK KÓŁ i ZW – Zarząd Główny ogłosił ” Konkurs na najlepszą kronikę prowadzoną przez Koło i Zarząd Wojewódzki ZEiRP RP”. Kroniki winny obejmować minimum 5-letni okres działalności. Kroniki Kół na konkurs należy dostarczyć do Zarządu Wojewódzkiego do dnia 15 kwietnia 2010 r, który wyśle do Zarządu Głównego. Ogłoszenie wyników przez Zarząd Główny do 15 lipca 2010 r. Zwrot Kronik przez Zarząd Główny do 31 lipca 2010 r. Przewidziano 4 nagrody dla Kół oraz dla wszystkich dyplomy.

Źródło: Strona internetowa
Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP