«

»

paź 17 2012

IV Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP

Dnia 11 października br. o godz. 10.00 rozpoczęło się Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego, z udziałem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół. Tradycyjnie już jako wyjazdowe. Tym razem zawitaliśmy do Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu. Gospodarzem spotkania pod nieobecność Komendanta Powiatowego był bryg. mgr inż. Artur Przybylski – Z-ca Komendanta Powiatowego oraz Ireneusz Ziarnowski – V-ce Prezes Koła przy KP w Inowrocławiu. Pan Brygadier przywitał przybyłych i zapoznał z powiatem inowrocławskim oraz organizacją ochrony przeciwpożarowej. Zanim przystąpiono do obrad, dokonano wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla ZEiRP RP” następującym działaczom:

 • Janusz Kopczyński – Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie, Przewodniczący WKR, członek GKR,
 • Gerard Mroczyński – Prezes Koła przy KM PSP w Grudziądzu, członek Prezydium ZW, członek Komisji Socjalnej, były członek ZG,
 • Jan Rosikiewicz – Prezes Koła przy JRG w Szubinie, wieloletni członek Komisji Socjalnej, założyciel ZEiRP w byłym woj. bydgoskim, były delegat na Zjazd Krajowy,
 • Lech Pawłowski – Prezes Koła przy KP PSP w Lipnie,
 • Stanisław Szyjkowski – Prezes Koła przy KP PSP Golubiu Dobrzyniu.

Będąc w uroczystym nastroju dokonano wręczenia aktów powołania członkom ZW oraz WKR wybranym przez delegatów na IV Wojewódzkim Zjeździe w Bydgoszczy.
Główne tematy Posiedzenia to:

 1. Informacja Prezesa ZW o działaniach i uroczystościach od ostatniego posiedzenia w Brodnicy:
  • udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Solcu Kujawskim,
  • odznaczenia z okazji Dnia Strażaka członkom naszego Stowarzyszenia,
  • Piknik Strażacki na stadionie Narodowym w Warszawie,
  • pokoleniowe spotkanie kadry w Guźlinie.

Informując o Posiedzeniu Zarządu Głównego i GKR, które odbyło się dnia 19 września 2012r. poinformował o następujących zagadnieniach:

  • obchody XX lecia ZEiRP RP
  • nowa instrukcja finansowa,
  • składki członkowskie,
  • opinia o przynależności do Federacji,
  • protest ZG ZEiRP RP oraz ZEiRSG z dnia 8 sierpnia 2012r. skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych w związku z zamiarem obniżenia odpisu na fundusz socjalny z dotychczasowego 0,5 % do 0,25 %, który został przyjęty przez Federację jako jej stanowisko.
 1. Członek Prezydium ZW kol. Tadeusz Banach poinformował o składanych odwołaniach na decyzje ZER oraz o informacjach prasowych dotyczących tegorocznej rewaloryzacji emerytur. Przedstawił również plany rządowe dotyczące sposobu rewaloryzacji na 2013 r.
 2. Przewodniczący Komisji Socjalnej bryg. mgr inż. Janusz Halak przedstawił sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Komisji. Pytania kierowane do Przewodniczącego dotyczyły między innymi zwrotu kosztu zakupu wiązanki kwiatów na pogrzeb emeryta oraz udziału żony emeryta w spotkaniach organizowanych przez Koła ZEiRP. W swoim wystąpieniu w imieniu Komendanta Wojewódzkiego przeprosił za nieobecność spowodowaną zwolnieniem lekarskim. Natomiast Z-cy Komendanta mają pilne zadania na terenie Kraju gdzie ich obecność jest konieczna. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego wręczył prezesom 3 najliczniejszych Kół w województwie medale-numizmaty wybite z okazji XX-lecia PSP. Medale otrzymali:
  • Gerard Mroczyński – Prezes Koła przy KM PSP w Grudziądzu,
  • Ireneusz Kędziorski – Prezes Koła przy KP PSP w Brodnicy,
  • Janusz Kopczyński – Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie oraz gospodarz Posiedzenia – Ireneusz Ziarnowski W-ce Prezes Koła przy KP PSP w Inowrocławiu.

  Przewodniczący Komisji przypomniał o wymogach formalnych składanych wniosków o pomoc socjalnych, które bardzo ułatwiają pracę Komisji.

 3. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – Janusz Kopczyński poinformował o druku kontroli komisji rewizyjnej w Kole wynikającej z nowej instrukcji finansowej i przekazał wszystkim prezesom kół 2 druki – oświadczenie skarbnika o materialnej odpowiedzialności celem wypełnienia i przesłanie kopii do ZW oraz wzór protokołu kontroli KR.
 4. Ryszard Gumowski – Skarbnik ZW przedstawił stan wpłat składek członkowskich przez Koła do ZW, z których są przekazywane składki do Zarządu Głównego (część została już wpłacona w połowie roku). Wysokość składki określona jest przez roczne sprawozdanie ZW lub Koła i musi być wpłacona w tej wysokości bez względu na wpłaty członków do Kół czy też Kół do ZW. Apelował o wywiązanie się z tego obowiązku do końca roku. Zachęcał do korzystania z możliwości obrotu bezgotówkowego – wpłat na konto ZW.
 5. Pod usprawiedliwioną nieobecność Prezesa Koła przy KP PSP w Inowrocławiu, krótka informację o stanie organizacyjnym i działalności przedstawił Ireneusz Ziarnowski. Poinformował o pomieszczeniu biurowym dla Koła otrzymanym w nowej siedzibie KP PSP. Obdarował wszystkich uczestników albumem Inowrocławia oraz ulotkami – informatorami turystycznymi.
 6. Głos zabrał również Kapelan Strażaków bryg. ks. Zenon Rutkowski zapraszając uczestników do kościoła parafialnego w Inowrocławiu wybudowanym w czasie Jego proboszczowskiej posługi. Kościół zwiedziliśmy po obradach.
 7. Sekretarz ZW – Ewa Gołumska przypomniała o terminowym sporządzeniu sprawozdania rocznego Koła i przekazała każdemu Prezesowi obowiązujący druk. Wspomniała o przygotowaniu wniosków na odznaczenia z okazji Dnia Strażaka 2013 rok.
 8. Dyskusja – prowadzona była na bieżąco po każdym temacie.
 9. Po zakończeniu obrad Z-ca Komendanta Powiatowego oraz D-ca Jednostki zapoznali uczestników z oddanym do użytku w tym roku obiektem Komendy Powiatowej oraz wyposażeniem Jednostki.

Prezes ZW złożył podziękowania bryg. Arturowi Przybylskiemu oraz kol. Ireneuszowi Ziarnowskiemu za zaangażowanie w organizację Posiedzenia.
Posiedzenie protokołowała Ewa Gołumska.
Serwis fotograficzny Tadeusz Banach.
Część turystyczną przeznaczyliśmy na zapoznanie się z Kujawami Zachodnimi, inaczej zwanymi też czarnymi lub inowrocławskimi. Stolicą jest 75 tys. miasto uzdrowiskowe Inowrocław jedno z najstarszych miast polskich, leżące na szlaku bursztynowym, miasto położone na soli. Przewodnik zapoznał nas z historią tego terenu oraz oprowadził po Parku Solankowym – sercu miasta. Powierzchnia to prawie 80 ha, oaza zieleni usytuowana pośród zabytkowych budynków sanatoryjnych z alejką drzew posadzonych przez wybitnych gości. Najnowszą budowlą jest otwarta w 2001 r. tężnia solankowa, druga w Polsce pod względem wielkości i jedyna z unikalnym oświetleniem. Tężnia to budowla z tarniny 9 m wysoka i 320 m długa, na koronie znajduje się taras widokowy. Pracowity dzień zakończyliśmy wspólnym posiłkiem. Dziękujemy sponsorowi z Koła KM w Toruniu za uatrakcyjnienie spotkania.

Włodzimierz Marasz