«

»

lis 25 2012

Informacja dla tych co złożyli odwołanie – waloryzacja 2012

Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego zostały skierowane nasze odwołania zwraca się pismami o wyrażenie zgody na przekazanie sprawy do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Zdaniem Zarządu Głównego nie powinniśmy się na to godzić. Należy pisemnie odpowiedzieć, że „nie wyrażam zgody” i odesłać to listem poleconym.
Nie jest naszą winą, że Trybunał Konstytucyjny lekceważy wszelkie zasady demokracji i sprawiedliwości.

Zarząd Wojewódzki