«

»

cze 06 2013

UROCZYSTY APEL W WĄBRZEŹNIE

Dnia 24 maja 2013r. Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie wspólnie z Komendą Powiatową PSP zorganizowali uroczysty Apel z okazji DNIA STRAŻAKA. W uroczystości tej wzięli udział między innymi:

 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Bogdan Sowiński,
 • Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZEiRP RP st.bryg. w st. spocz. Włodzimierz Marasz,
 • Starosta Powiatowy w Wąbrzeźnie Krzysztof Mackiewicz,
 • Zastępca Burmistrza Miasta Wąbrzeźno Wojciech Bereza,
 • Pracownicy Komendy Powiatowej i JRG w Wąbrzeźnie,
 • Emeryci i Renciści – członkowie naszego związku.

Podczas uroczystości na placu Komendy Powiatowej ogłoszono wiele awansów oraz wręczono medale i odznaczenia.
Przyznano również odznaczenia „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP”. Odznaczenia otrzymali:

 • Komendant Powiatowy PSP bryg. Sławomir Herbowski,
 • Kierownik Sekcji Organizacyjno – Kadrowej mł.bryg. Marek Węglerski,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku ogn.poż. w st. spocz. Stefan Pyc.

Następnie udano się do Pensjonatu „ZAMKOWA” na uroczysty poczęstunek podczas którego wręczono kwiaty, listy gratulacyjne wraz z życzeniami JUBILATOM członkom koła naszego Związku obchodzącym w roku bieżącym urodziny:

 • Henryk Szymczak 70-lecie,
 • Zofia Dunajska 65-lecie,
 • Stanisław Supernak 65-lecie.

Miła uroczystość stała się okazją do wspólnych rozmów, wspomnień oraz planów na przeszłość, związanych z działalnością Związku, oraz integracją młodych strażaków z emerytami pożarnictwa.

Janusz Kopczyński