«

»

gru 18 2012

Spotkanie wigilijno-noworoczne w Chełmnie

Dnia 14 grudnia 2012 r. w kawiarni RELAX odbyło się spotkanie wigilijno-noworoczne członków KOŁA EMERYTÓW i RENCISTÓW przy KP PSP w Chełmnie.
W spotkaniu oprócz strażaków emerytów uczestniczyli również zaproszeni goście: Komendant Powiatowy, D-ca JRG, członek Zarządu wojewódzkiego Emerytów i Rencistów kolega Ryszard Gumowski.
Przy okazji spotkania wręczono legitymacje pięciu nowym członkom Koła Emerytów.
Przy słowach kolędy podzieliliśmy się opłatkiem, następnie były wspomnienia, problemy dnia codziennego oraz towarzyszyła miła atmosfera przy kolędach.
Najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne i Noworoczne dla całej braci emerytów i ich rodzin składa Zarząd Koła w Chełmnie.

MK

 0605 04 03

02 01