«

»

kwi 09 2013

Protest obrony funduszu socjalnego – kolejna forma

Zarząd Główny w porozumieniu z Zarządami Głównymi Policji i Straży Granicznej uruchomili kolejną formę protestu – zbieranie podpisów emerytów i osób które wesprą nasze działania dla obrony dotychczasowego poziomu 0,5 % odpisu z funduszu socjalnego.
Bardzo proszę Kol. Prezesów o podjęcie tej akcji na Waszym terenie.
W załączeniu druk listy lista, którą proszę wypełniać bardzo czytelnie.
Na Posiedzenie w dniu 18 kwietnia proszę dostarczyć listy już wypełnione. Pozostałe do końca kwietnia.

Prezes ZW
W. Marasz

ikona_word

Do pobrania