Archiwum miesięczne: Maj 2020

Maj 29 2020

Komunikat

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa informuje, że Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 21.04.2020r. na posiedzeniu niejawnym dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000834841 STOWARZYSZENIE ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ …

Kontynuuj czytanie »

Maj 21 2020

Decyzja nr 5/2020 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

z dnia 16 marca 2020 w sprawie powołania oraz działania Komisji Socjalnej jako organu opiniodawczego i doradczego w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego… Decyzja nr 5/2020  

Maj 06 2020

Fundusz socjalny 2020

W „Planie podziału na 2020 r. środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” dokonano zmian w rozdz. II pkt. 7/ dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowych a mianowicie: dofinansowanie organizowanych przez ZOW oraz Koła spotkań w wysokości 40 zł na jednego uprawnionego emeryta/rencistę oraz członka …

Kontynuuj czytanie »